Miras Hukuku

17.05.2019 tarihinde güncellendi

Zorla paylaşım

Yorum yapın
[rating_form_total]

Zorla paylaşım! Miras Ortakları malvarlıkları konusunda anlaşamazlarsa…

Bir insanın malı mülkü olmayışı ne kadar önemli bir problem olabiliyor ise, malı mülkünün oluşu da bir o kadar problem de olabiliyor bazen.

Bilhassa miras ortakları anlaşamadıklarında (bu da çoğu kez ne yazıkki öyle) ortaklığın giderilmesi davası açarak taşınmazın satılmasını sağlayabilirler.

Bu yazımızda taşınmaz mallardaki ortaklığın giderilmesi için açılan paydaşlığın giderilmesi davasını soru ve cevaplarla açıklayacağız.

İzale-i Şuyu davası nedir, ne zaman açılır?

Bir taşınmaza birkaç kişi ile beraber ortak mülkiyet ile sahipseniz ve bu ortaklığın bozularak kendinize ait olan hisseye veya o hissenin size sağlayacağı bedele ulaşmak istiyorsanız başvuracağınız dava ortaklığın giderilmesi davasıdır.

Taşınmaza beraber sahip olduğunuz kişiler ile yaşadığınız anlaşmazlık sonucunda mahkemeye başvurmuş iseniz hakim dava konusu olan taşınmazınız bölünebilir nitelikte ise bunun ortaklar arasında paylaştırılmasına, aksi halde ise satılarak bedelinin paylaştırılmasına hükmedebilir.

Bu davayı hangi mahkemeye açmalıyım?

Böyle bir uyuşmazlığı çözümlemek üzere açılacak olan dava taşınmazınızın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemeleridir.

Ortaklığın giderilmesi davasına konu edeceğimiz taşınmazlar birden fazla ve farklı yerlerde. Davayı hangi yer mahkemesinde açmalıyız?

Davaya konu olan taşınmazların birden fazla ve farklı yerlerde olması halinde bunlardan herhangibirinin bulunduğu sulh hukuk mahkemesinde diğerlerini de kapsayacak şekilde davayı açabilirsiniz.

Davayı açmaya yetkim varmı?

Eğer dava konusu taşınmazın paydaşlarından biriyseniz bu davayı açabilme hakkınız vardır.

Dava açtığımda karşı taraf yani davalı kimler olacak?

Dava diğer tüm paydaşlara karşı açılır. Davalı olanlar diğer tüm paydaşlardır. Eğerki paydaşlardan biri küçük ise onun velisi veya vesayet altında ise vasisi davalı olarak gösterilmelidir.

Davayı kendim açabilir miyim, avukat aracılığı ile mi açmam gerekir?

Davayı kendiniz vereceğiniz bir dilekçe ile de açabilirsiniz ancak işlemlerinizin daha güvenilir ve hızlı bir şekilde ilerlemesi için uzman bir avukat ile davayı açmanız sizin avantajınıza olacaktır.

Ortaklığın giderilmesi davası açmak istiyorum ancak paydaşların ve dolayısıyla davalıların kimler olacağını tam olarak bilmiyorum. Davayı nasıl açabilirim?

Taşınmazlarda davalı sıfatına sahip olacak paydaşları öğrenmenin yolu tapu kütüğüdür. Burada yapılacak gerekli araştırmalar sonucunda dava sözkonusu davalılara açılabilir. İlerleyen süreçte ise eksik kalan davalılar sürece eklenebilir.

Dava konusu taşınmazın satılmasına hangi koşulda karar verilir? Mahkeme bilgimiz olmadan satışına karar verebilir mi?

Mahkemenin öncelikli başvuracağı yol taşınmazın ortaklar arasında paylaştırılmasıdır. Ancak taşınmaz niteliği gereği buna uygun değil ise bu durumda taşınmazın açık arttırma yoluyla satışa çıkartılmasına karar verilebilir.

Ancak bu halde de mahkeme size kıymet takdir raporu ve satış ilanı olmak üzere 2 tebligat gönderir.

Bunlar olmadan satışa karar veremez dolayısıyla sizin bilginiz olmadan satış yapılmaz.

Miras kalan arsanın değerlendirilmesi konusunda bir anlaşmazlığa düştük. Miras kalan arsa için ortaklığın giderilmesi davası açabilir miyiz?

Mirastan feragat etmemiş ve mirastan yoksun bırakılmamış olmak şartı ile kişinin mirasçıları ondan kalan bir arsanın bölüşümü için ortaklığın giderilmesi davası açabilir.

Diğer bir önemli koşul ise miras kalan arsanın mutlaka tapuya kayıtlı, kadastrosu yapılmış bir arsa olması gerekmesidir.

Aksi taktirde öncelikle taşınmazın tapu işlemlerinin yapılması gerekir.

Babamızdan miras kalan bir arsanın bir kısmı üzerinde kardeşlerim ile anlaşmazlığa düştük. Ortaklığın giderilmesi davasını konu olan arsanın sadece bir kısmı için açabilir miyim?

Ortaklığın giderilmesi davası, davaya konu olacak taşınmazın yani şu durumda söz konusu olan arsanın ancak tamamı üzerinde açılabilir.

Arsanın bir kısmının bölüşümü konusunda anlaşmış olsanız dahi davayı arsanın tamamını konu alarak açmanız gerekmektedir.

Kanunumuz tekbir taşınmazın sadece bir kısmı hakkında ortaklığın giderilmesi davası açılmasına olanak tanımamıştır.

Miras olarak kalan bir apartmanın tasarrufu konusunda mirasçılar ile anlaştık. Ortaklığın giderilmesi davası açmak zorundamıyız? Mirasçılardan herhangibirinin bu davayı açmasını engelleyebilir miyiz?

Kanunda belirtilen ortaklığın idamesini zorunlu tutan haller dışında kural olarak mirasçılardan her biri ortaklığın giderilmesini her zaman isteyebilir.

Ancak var olan durumda mirasçılar taşınmazın geleceği ile ilgili bir anlaşmaya varmışlarsa ortaklığın giderilmesini isteme gibi bir zorunlulukları yoktur.

Ancak bu yapılan anlaşmanın sözlü kalmaması ve yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

10 yılı geçmeyecek şekilde ve yazılı olarak düzenlenen bu anlaşma sonucunda ortaklardan herhangibiri haklı bir sebebi olmadığı sürece kararlaştırılan sürede ortaklığın bozulmasını isteyemez, dava edemez.

Ancak belirttiğimiz gibi hakimce de kabul edilebilecek haklı bir nedenin varlığı halinde belirlenen sürenin dolması beklenmeden dava ile ortaklığın giderilmesi istenebilir.

Aileden miras kalan birkaç dairemiz mevcut ancak bunların birinde kiracı, birinin üzerinde ise ipotek bulunmaktadır. Bunlar ortaklığın giderilmesi davası açılmasına engel oluşturur mu?

Hayır, evde kiracı bulunması, haciz, ipotek gibi durumlar bu davanın açılmasına engel teşkil etmez.

[rating_form id=”2″]

Yorum kuralları: Yorumları seviyoruz ve okurların fikirleri paylaşmak ve geri bildirimde bulunmak için harcadıkları süreye değer veriyoruz. Ancak, tüm yorumlar manuel olarak denetlenecek ve spam veya promosyon olarak kabul edilenler silinecek.

Yorum yapın