Aile Hukuku

17.05.2019 tarihinde güncellendi

Genel olarak boşanma ve sonuçları

Yorum yapın
Değerlendirme: 5 - 2 Oylama

İki taraflı irade beyanıyla yapılan evlenme işleminin, sona erdirilmesine boşanma denir.

Boşanma da en önemli kavram ilk başta hangi hukukun uygulanacağı ile ilgilidir. Boşanma ve buna bağlı olan diğer davalar vatandaşlık ve Avrupa da özellikle ikamet yeri ile sıkı sıkıya bağlıdır.

Almanya’da ikamet eden Türk vatandaşları da kişi hallerine ilişkin davalar da kendi milli hukukuna göre işlem görürler. Tarafların birinin Almanya’da ikameti ile Alman mahkemesinde Alman Hukukuna göre uygulama bulur.

Tedbir nafakası

Taraflardan birinin maddi durumu diğerine göre önemli ölçüde boşanma ile birlikte yoksulluğa düşecekse ve diğer tarafın da maddi durumu buna uygunsa kanunun emrettiği ölçüde nafaka vermekle yükümlüdür. Bu türden nafakalar Boşanma davası sonuçlanana kadar hüküm ifade eder.

Almanya’da yaşayan Türk ya da Alman vatandaşları için nafakada uygulanacak hukuk Alman hukukudur. Bu nafakada taraflar anlaşabileceği gibi mahkeme yoluyla da çözülebilir.

Ayrılık süresi

Türk hukukuna göre boşanmak için evliliğin bir yıl sürmüş olması yeterlidir, bundan başka bir yıl ayrı yaşama şartı aranmamaktadır. Alman Aile hukuku bu uygulamaya farklı olarak tarafların en azından bir yıl ayrı yaşamasını öngörmektedir.

Taraflar bir yıl ayrı yaşadıktan ve her iki taraf boşanmayı kabul ettikten sonra evlilik birliğinin sarsılmış olduğu kabul görmektedir.

Taraflar üç yıl ayrı yaşadıktan sonra her halukarda evlilik birliğinin sarsılmış olduğu kabul görmekte, ve boşanma gerçekleşebilmektedir.

Alman aile hukukuna göre bir yıl ayrı yaşamadan boşanma yalnızca belli durumlarda; örneğin şiddet uygulanmış olması durumunda olabilir.

Velayet

Çocukların velayeti boşanmanın en can alıcı noktasıdır. Zira burada da milli hukuk ile ikametgah hukuku zaman zaman çakışabilmektedir,örneğin Alman kanununun uygulanarak verilmiş velayet hakkı birlikte kullanıldığında, Türk kanununa göre kamu düzenine aykırı olduğu için Tanıma ve tenfiz kararı verilmediğinden oldukça önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Burada tüm önelemlerin mahkeme vasıtasıyla alınması ve uygulanacak hukukun da tespit edilmesi hayati derecede önem taşımaktadır.

Boşanma

Boşanma kişilerin milli hukukuna tabidir, eşler ayrı vatandaşlıkta ise ortak ikametgahlar hukuku, bu da yoksa müşterek mutad meskenleri hukuku, bu da yoksa Almanya’da Alman hukuku uygulanır.

Yani tarafların genel olarak Almanyada ikamet ediyorlarsa her iki taraf da Türk ise boşanmaları Türk Hukukuna göre yapılmakta, eğer ki ayrı vatandaşlıkları varsa Almanya’da ikamet ettikleri için Alman Hukuku uygulanmaktadır. Yanlış Hukuk uygulandığı zaman Türkiye’deki tanıma ve tenfiz davası red edilebilmektedir.

Mal Rejimi

Taraflar kendi aralarında herhangi bir mal rejimi anlaşması yapmamış-sa;evlenme anındaki hukuka tabi olarak değişiklik göstermektedir.

Örneğin taraflar evlenirken Türk ise artık burada mal rejimi Türk hukukuna göre edinilmiş mallara katılma rejimi olacaktır.

Emeklilik Denkleştirmesi

Alman Hukukunda olan; Türk hukukunda uygulanmayan bir düzenleme-dir,Burada taraflar evli kaldığı süre için emeklilik denkleştirmesi yapılır.

Not: Emeklilik denkleştirmesi her zaman yapılabilir,yani yıllar önce Türkiye’de yapılan bir boşanmadan sonra da emeklilik denkleştirmesi yapılabilir,burada asıl olan evli kalınan süre kadar emeklilik için ödenen ödenekler hakkaniyete uygun biçimde paylaştırılır.

Bu uygulamanın en güzel yönü hiç çalışmamış ev hanımı da emeklilik maaşı alabilmektedir.

İştirak Nafakası

İştirak nafakası çocukların giderlerinin ortak olarak karşılanması amacıyla oluşturulmuş nafakadır,Türk ve Alman hukukunda uygulanan bir nafaka türüdür.Almanya’da yaşayan çocuklar için uygulanan Hukuk Alman Hukukudur.

Burada kanuni bir cetvel bulunmaktadır ve buna göre maaş hesaplanarak nafaka miktarına ulaşılır. Eğer ki her iki eşin de durumu iyi değilse bu sefer diğer kurumlar aylık bağlamaktadır(Örneğin gençlik dairesi)

Tanıma ve Tenfiz Davası

Almanya’da verilen boşanma kararın Türkiye’de de uygulanabilmesi için bu kararın tenfiz edilmesi gerekir.

Alman vatandaşları için de Almanya’da uygulanabilmesi için, Türkiye’de yapılan boşanma işleminin Almanya’da tenfizi gereklidir.

Almanya’da boşanma durumunda Türkiye’de yapılacak tenfiz işlemi için;

Kararın aslı ve onanmış tercümesi. (Apostil edilerek)
Türkiye’de Aile mahkemesinden dilekçe ile istenir; yani dava açmak gerekir. Oysa Almanya’da yalnızca aşağıda saydığımız belgeler ibraz edildiğinde karar tenfiz edilir. Yani dava açıp tebliğ etmeye gerek yok.

Türkiye’de boşanma durumunda ise, Almanya’da yapılacak tenfiz işlemi için;

Kararın kesinleşmiş örneği,
Tebliğ edilmiş olduğuna dair belge.
Bazı Alman hakimler davalı tarafın avukat vekaletnamesini de talep etmektedir.

Alman makamları Boşanmanın Türkiye’de tenfizini Kimler için zorunlu tutmaktadır?

Türk vatandaşları için.
Çifte vatandaşlar için.
Yalnızca Alman vatandaşı olduğu halde hem eski eşi hem de evlenmeyi düşündüğü eşi Türk vatandaşı olanlar için.
Uyarı: Yukarda açıkladığımız bilgiler bilgilendirme amacıyla yazıldığı için tümlük ihtiva etmemektedir. Ortaya çıkabilecek sorunlardan sorumluluk kabul edilmemektedir.

5/52 Oylama

Yorum kuralları: Yorumları seviyoruz ve okurların fikirleri paylaşmak ve geri bildirimde bulunmak için harcadıkları süreye değer veriyoruz. Ancak, tüm yorumlar manuel olarak denetlenecek ve spam veya promosyon olarak kabul edilenler silinecek.

Yorum yapın (E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır)