• Hızlı ve kağıtsız vaka yönetimi
  • PC’nizden doğrudan dosyaların incelenmesi
  • Günlük ilerleme görüntüleme
  • Ofis ziyaretleri, telefon görüşmeleri ve posta masraflarından tasarruf
  • Web dosyasından doğrudan mesajlar ve belge yükleme